adatvédelem

2018. április 20.
2016-ban alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárásban a 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletét, amely hamarosan, 2018....
up