jogszabály

2017. november 02.
Hosszabb átmeneti időszak után, 2018. január 1-jével lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait meghatározó 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (röviden: Ákr.). A hatósági eljárások kiterjedtsége révén a jogszabály érinti a társadalom, így a gazdálkodó szervezetek legnagyobb részét is. A korábbi...
2016. július 08.
2016. augusztus 1-jétől számos új szabály lép életbe az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerrel (EKÁER) kapcsolatban. A jogszabályi követelmények módosulásával a rendszerbe való bejelentési kötelezettség ki fog terjedni olyan fuvarozással kapcsolatos tevékenységekre is, amelyek korábban nem tartoztak e körbe, emiatt számos piaci...
2016. június 23.
2016. június 6-án került kihirdetésre a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabály, amely egy 1981. évi rendeletet vált a terület szabályozásában. Az új norma július 1-jével hatályba lép, s számos új, garanciális elemet tartalmaz, amely hozzájárulhat a közúti fuvarozást végző személyek, szervezetek és szerződő partnereik...
2016. május 26.
2016. április 26-án fogadta el az Országgyűlés a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt, mely a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendeletet váltja....
up