jogszabály-változások

2017. július 14.
A folyamatosan változó jogszabályi környezet rendszeresen próba elé állítja a gazdálkodó szervezeteket. A jogszabályi megfelelőség elérése és fenntartása azonban az irányítási rendszereket működtető szervezetek számára tevékenységük alappillérjévé kell, hogy váljon, mely a tanúsított státuszuk fenntartásának is egyik alapfeltétele. A CERT Tanúsító...
up