2 hónap múlva lép hatályba az általános közigazgatási rendtartás

Hosszabb átmeneti időszak után, 2018. január 1-jével lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait meghatározó 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (röviden: Ákr.). A hatósági eljárások kiterjedtsége révén a jogszabály érinti a társadalom, így a gazdálkodó szervezetek legnagyobb részét is. A korábbi szabályozáshoz képest jelentős módosításokat tartalmazó törvény egyes rendelkezései már jelenleg is érvénybe vannak. Hírünkben a legfontosabb változásokat tekintjük át.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény több éves előkészítő munka során, a gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb hatósági eljárás célkitűzése mellett hozták létre. A jogszabály 2018. január 1-jétől váltja fel a korábbi, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CLX. törvényt.

A hatósági eljárás általános szabályait tartalmazó kódex szerepe azért kiemelten jelentős, mert a gazdálkodó szervezetek számára összes jelentősebb hatósági eljárás lefolyására hatással van, rendelkezései minden közigazgatási hatósági ügyre kiterjed – így a hatósági nyilvántartásokra és –ellenőrzésekre is.

A jogi szabályozás legfontosabb módosításai:

- jogorvoslati rendszer radikális változása – az új törvény kivétel-szabállyá teszi a korábbi főszabályt: a korábban általános fellebbezési lehetőség csak a járási hivatal, az önkormányzati szerv és a helyi rendvédelmi szerv által hozott döntések ellen válik alkalmazhatóvá a jövőben és a közigazgatási per válik általános jogorvoslattá.

- sommás eljárás bevezetése – amennyiben a hatóság rendelkezésére áll az összes olyan információ és adat, amely döntéshozatalához szükséges és az eljárásban nincs ellenérdekelt fél, döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meg kell hoznia, mely után az ügyfélnek a fenti jogorvoslati eszközök állnak rendelkezésére,

- függő hatályú döntés általánossá válása – a sommás eljárás feltételeinek hiánya esetén az esetek túlnyomó többségében az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz a hatóság, amelyben kötelezi magát arra, hogyha 30 napon belül nem tud döntést hozni a hatósági ügy érdemét illetően, akkor a hatósági eljárási illetékeket és díjakat visszafizeti az ügyfél részére és az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása,

- szűkül az ügyféli jogosultak köre – a megújuló hatósági eljárásban csak az üggyel közvetlen érintettségben álló személyek és szervezetek válhatnak a hatósági eljárás ügyfeleivé,

- végrehajtás témaköre kikerül az általános szabályozás köréből – a közigazgatási hatósági eljárás végrehajtási kérdéseit a jövőben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendezi.

A módosult eljárási szabályok egy részét – többek között a sommás eljárást és a függő hatályú döntést – már jelenleg is használják a hatóságok, 2018. január 1-jétől alkalmazásuk általánossá válik.

A jogszabály az alábbi linkre kattintva érhető el.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a hatósági eljárási szabályok részleteit érintő vagy egyéb jogszabály-értelmezési témakörben, forduljon bizalommal kollégáinkhoz elérhetőségeinken.

up