Fókuszban ügyfeleink elégedettsége

Szervezetünk számára kiemelten fontos partnereink visszacsatolása tanúsítási tevékenységükkel kapcsolatban. A visszajelzések segítik munkánkat a folyamatos innováció és fejlődés útján, éppen ezért a megbízói elégedettség vizsgálatába igyekeztünk minden, Társaságunk által tanúsított szervezetet bevonni.

A 2016-os évre vonatkozó vevői elégedettségmérés adatai azt mutatják, hogy a CERT Tanúsító Zrt. Megbízói továbbra is kifejezetten elégedettek a Társaság tevékenységével és a nyújtott szolgáltatások minőségével. A 2015-ös évi értékekhez képest minden vizsgált tényező eredménye további javulást mutat, melyre Társaságunk kifejezetten büszke és működése alapjának tekinti.

 

A megbízói elégedettségmérés során mind a tanúsított ügyfelek elégedettségét eredményező szempontok, mind pedig a számukra fontos tényezők felmérésére és értékelésére koncentráltunk.

A mérés eredményeit tekintve az alábbi jellemzők figyelhetők meg:

  • Megbízóink a Társaság és személyzetének általános szakmai felkészültségét illetve tanúsítással kapcsolatban nyújtott tájékoztatásának színvonalát értékelték leginkább, az adatok 99%-os, illetve 98,3%-os elégedettséget jeleznek vissza,
  • hasonlóan magas értéket mutat az elégedettségmérés kiértékelése a munkatársaink rugalmassága és problémamegoldása (98,2%) valamint megkeresésre való reagálásuk (96,5%) tekintetében,
  • ügyfeleink továbbra is fontosnak tartják a szakmai kompetenciák, a kapcsolattartás, a problémamegoldás területeinek szerepét a tanúsítási szolgáltatás nyújtása során, s alapvető jelentőségűnek érzik a tanúsító szervezet megbízhatóságát.

 

Köszönjük tanúsított ügyfeleink elégedettségmérésben való szíves közreműködését és belénk vetett bizalmát, amelyet tevékenységünk folyamatos fejlesztésével továbbra is igyekszünk fenntartani és növelni.

up