Mai nappal lép hatályba a megújuló, munkaeszközökre vonatkozó jogszabály

2016. május 5-ével kerül bevezetésre a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet, mely minden munkáltató, de különösen az ipari szektor szereplői számára hozhat fontos változásokat. Az alábbiakban összegyűjtöttük ezeknek a változásoknak a legfontosabb pontjait, kérjük, kövessék a szervezetükre irányadó módosításokat!

A jogszabály legfőbb változásait, a korábbi szabályozást adó 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet rendelkezéseinek pontosításában, szigorításában jelölhetjük meg, az alábbiak szerint:

 1. Szerelői ellenőrzés, szabványossági felülvizsgálat követelményeinek pontosítása
 2. Áram-védőkapcsolókra vonatkozó szabályok enyhítése
 3. A vizsgálati dokumentáció követelményeinek pontosítása
 4. Teher emelésére használt munkaeszközökre vonatkozó szabályok változása
 5. A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munkánál használt munkaeszközökre vonatkozó többletkövetelmények változása

 1. Szerelői ellenőrzés, szabványossági felülvizsgálat követelményeinek pontosítása

Az új rendelkezések a korábbinál sokkal részletesebb szabályokat adnak a szerelői ellenőrzés és szabványossági felülvizsgálat alkalmazási körét, illetve az ezeket elvégző személy képzettségét illetően.

A jogszabály értelmező rendelkezései körében mondja ki, hogy szerelői ellenőrzést a továbbiakban csak erősáramú villamos szakember végezhet. Meghatározza továbbá az ellenőrzés alkalmazásának körét, melyet a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés

 • létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után, a szerelés befejező műveleteként,
 • érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként,
 • minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként,
 • jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok

esetén rendel alkalmazni.

Tisztázza továbbá a szabványossági felülvizsgálat elvégzésének kötelező eseteit, így:

 • új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt,
 • a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után,
 • az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető,
 • jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat.
   
 1. Áram-védőkapcsolókra vonatkozó szabályok enyhítése

A szerelői ellenőrzés szigorítása mellett az áram-védőkapcsolókra vonatkozó szabályozás enyhült, hiszen ezt a korábbi szabályok alapján havonta ellenőrizni kellett szerelői ellenőrzés körében. A jelenlegi szabályok alapján elegendő háromhavonta működési próbát tartani az egyes kapcsolók tekintetében (hasonlóan a korábban létesített feszültség-védőkapcsolókhoz).
 

 1. A vizsgálati dokumentáció követelményeinek pontosítása

A jogszabály részletesen kifejti az egyes ellenőrzések és felülvizsgálatok vizsgálati dokumentációjára vonatkozó követelményeit, melyeket írásban kell rögzíteni, az alábbi adattartalommal:

 • a felülvizsgálat kiterjedése,
 • a vizsgálatot végző felelős személy neve és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói vizsgabizonyítványának száma,
 • a vizsgálat oka,
 • a vizsgálat ideje,
 • hitelesítés (dátum, aláírás),
 • érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a villamos üzemi próba eredményéről készülő iratok esetén a fent felsoroltakon kívül a vizsgált berendezés minősítése (megfelelő, nem megfelelő).
   
 1. Teher emelésére használt munkaeszközökre vonatkozó szabályok változása

A munkavállalók emelésére vagy mozgatására szolgáló teheremelő munkaeszközök tekintetében a személytartó felépítményt a teherfelvevő eszközhöz úgy kell rögzíteni, hogy az a teherfelvevő eszközről történő véletlen elmozdulás ellen biztosított legyen.

További változás, hogy az egyes, jogszabály által megkövetelt esetekben irányító személyzetet igénylő emelési-mozgatási tevékenység irányításához már nem követeli meg a jogszabály a képzettség meglétét.
 

 1. A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munkánál használt munkaeszközökre vonatkozó többletkövetelmények változása

A változások alapvetően két munkaeszköz használatát érintik: a létrákat és munkaállványokat.

Létrák tekintetében a korábban „elegendőként” megjelölt túllógáshoz képest az új jogszabály rögzíti azt, hogy a létrák legalább 1 méterrel nyúljanak ki az elérendő munkaszint fölé, egyéb kapaszkodási lehetőség hiányában. A létrákat használatuk előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hibás eszközöket használni nem lehet a munkavégzés során.

Munkaállványok tekintetében kikerült a korábbi jogszabály azon rendelkezése, amely megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy által készített építési és bontási terv alapján engedélyezte a munkaállványok építését és bontását, helyette a szervezet által megbízott személyt említ, ezzel enyhítve a követelményeken.
 

Felhívjuk az érintett szervezetek szíves figyelmét arra, hogy a munkaeszközökre vonatkozó munkavédelmi szabályok teljesítése – különösen az MSZ 28001:2008 szerint tanúsított szervezetek esetén – a jogszabályi megfelelőségen keresztül alapeleme az irányítási rendszerek megfelelőségének, ezért a teljesítésükhöz kapcsolódó rendszerkövetelmények ellenőrzésére hangsúlyt fektetnek auditoraink az érintett szervezetek értékelése során.

Ha kérdése merült fel, keresse kollégáinkat elérhetőségeiken!

up