Megalakult a CERT Tanúsító Zrt. mellett működő Szakmai Felügyelő Testület

Társaságunk a rá vonatkozó követelmények magas szintű teljesítése érdekében különös figyelmet fordít pártatlanságának és függetlenségének megőrzésére és folyamatos fenntartására, annak érdekében, hogy tanúsítási tevékenységét megkülönböztetés nélkül, minden tanúsított ügyféllel szemben azonos feltételek mellett folytathassa le.

E célból olyan független, a Társaság által nem utasítható, magas szakmai színvonalat képviselő tagokból álló testület jött létre a CERT Tanúsító Zrt. felkérésére, amely a Társaság döntéseivel kapcsolatos fellebbezések és panaszok illetve az érdekelt felektől származó egyéb észrevételek kivizsgálása során jár el az általa elfogadott működési szabályok szerint.

A Szakmai Felügyelő Testület 2017. március 24-én tartotta meg alakuló ülését. A Testület tagjai lettek:

  • Beréti Antalné, a Kresz és Fiedler Kft. Minőség és Környezetirányítási vezetője,
  • Dr. Balogh Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa,
  • Dr. Bencsik András, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa,
  • Hamar László a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Osztályának vezető tanácsadója.

A tagok egyhangúlag Beréti Antalnét választották a Testület elnökévé.

A Társaság ezúton is köszöni a Szakmai Felügyelő Testület tagjainak, hogy elfogadták felkérésünket.

up