Módosuló szabályok a védelmi és biztonsági célú beszerzések terén

2016. április 26-án fogadta el az Országgyűlés a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt, mely a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendeletet váltja.

Hírünket különösen azoknak a szervezetnek a figyelmébe ajánljuk, akik főtevékenységként foglalkoznak a jogszabály által szabályozott tevékenységekkel vagy működésük során a közbeszerzési értékhatárt elérő biztonsági, védelmi szolgáltatást vesznek igénybe.

Az új jogszabály 2016. augusztus 1-jével lép hatályba, s számos ponton újítja meg

 • a védelmi és biztonsági tárgykörre vonatkozó eszközök beszerzését, szolgáltatások megrendelését,
 • az úgynevezett biztonsági beszerzés szabályait és
 • a törvény tárgyi hatálya alá tartozó egyéb beszerzések szabályait.

A közbeszerzési szabályrendszer megújításával - melynek alapvető szabályait a közelmúltban megalkotott, lépcsőzetesen hatályba lépő, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendezi – indokolttá vált a közbeszerzések hatálya alól kivett védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre vonatkozó rendelkezések újraszabályozása.

A jogszabály az alábbi területeken változtat a korábbi szabályokon:

 • határozottabban különül el a nemzeti és az uniós eljárásrend, melyek alapján le kell folytatni a beszerzési eljárásokat,
 • értékhatárok tekintetében a korábbi jogszabályban szereplő rögzített értékek helyett a törvény hivatkozásokat alkalmaz: 
  • védelmi beszerzések tekintetében nemzeti értékhatárt nem határoz meg,
  • biztonsági beszerzések tekintetében a beszerzési eljárás csak akkor alkalmazandó, ha azok becsült értéke eléri vagy meghaladja a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárnak megfelelő összeget,
  • az uniós értékhatárok tekintetében az eljárási értékhatárokat az Európai Bizottság által európai uniós jogi aktusban, időszakonként meghatározott és közétett értékeként hivatkozza meg,
 • pontosítja a jogorvoslati eljárás szabályait:
  •  részletezi a jogorvoslati eljárást lefolytató Közbeszerzési Döntőbizottság illetve bírósági feladat- és hatásköröket,
  • meghatározza az eljárások során alkalmazható ideiglenes intézkedéseket, az uniós előzetes döntéshozatali eljárás szabályait,
  • körülhatárolja a jogorvoslati eljárásban hozott döntések felülvizsgálatának szabályait,
  • meghatározza az Európai Bizottság uniós jogszabályok nyilvánvaló megsértésékor lefolytatott eljárását.

 

Ide kattintva elérheti a jogszabály teljes tartalmát. 

Ha kérdése merült fel, keresse kollégáinkat elérhetőségeiken!

up