Szakmai Felügyelő Testületi ülés a CERT Zrt.-nél.

A CERT Tanúsító Zrt. továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szervezet pártatlanságának és függetlenségének fenntartására. E célból 2017 márciusában létrehozta Szakmai Felügyelő Testületét, melynek elsődleges célja a fent említett elvárásoknak való megfelelés. A Szakmai Felügyelő Testület éves ülést rendezett 2019. május 16.-án. Az ülésnek nemcsak az éves eredményekhez kapcsolódó tájékoztatás, az elégedettségi vizsgálat jellemzőinek bemutatása volt a célja, hanem a minőségirányítási vezetés kapcsán történt változások bemutatása, illetve a Felügyelő Testület tagjaiban történt előrelépés ismertetése is. 2018 novemberétől a Minőségirányítási Igazgatói feladatokat Dr. Kovač Tímea látja el. Kollégánk 2005-ben a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Biomérnökként szerzett mesterdiplomát ezt követően ugyanitt végzett egészségügyi mérnökként egyetemi diplomát szerezve, majd tudományos doktori fokozatot vegyészmérnökként.

A Szakmai Felügyelő Testület tagjai sorában is változás történt. Nagy örömmel üdvözöltük a tagok sorában Dr. Salgó Andrást a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát. Az operatív tevékenységek átbeszélése mellett a CERT Tanúsító Zrt. vezetésével egyetértve a Szakmai Felügyelő Testület is támogatja eltávozott kolléganőnk emlékére létrehozott – „Juhász Judit Díj” megalakítását. A díjat minden évben egy alkalommal, a legelkötelezettebb és kiváló teljesítményt nyújtó kollégának kívánjuk átadni. A Testület döntött a díj kiadásához kapcsolódó szakmai feladatok végrehajtásáról.

Az ülésen a vezetés tájékoztatást adott az akkreditált területek bővítéséről és az auditori létszám növeléséről is.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden testületi tagnak és kollégának, hogy az ülésen megtiszteltek jelenlétükkel.

up