Hírek

Hírek

2023. február 03.
A CERT Tanúsító Zrt. éves képzési tervében egy különleges képzés is szerepel, melyet 2023. február 3-án tartottunk meg. A képzés különlegessége nem csak a témája, hanem az előadó személye és az előadás formája is. Az előadás az ISO/IEC 27001:2022 Információbiztonság, kiberbiztonság és adatvédelem szabványhoz kapcsolódó témakört érintette, jelesül...
2023. január 12.
2022. október 25-én megjelent az ISO/IEC 27001:2022 jelzetű szabvány. Magyar fordítása jelenleg még nem elérhető. Az áttérésre 2025. október 31-ig van lehetősége a szervezeteknek, tanúsított státuszuk fenntartása érdekében. Tanúsító auditot a korábbi szabvány szerint (ISO/IEC 27001:2013) 2023. október 31-ig lehet lefolytatni, illetve az áttérési...
2022. december 20.
Ismét jubileumi oklevél átadására került sor a CERT Tanúsító Zrt. ügyfelei körében. A CERT Tanúsító Zrt. tanúsítási bizottsága a 2021 januárjában alapított díjat azon ügyfeleinek ítéli oda, akik 10, 15, illetve 20 éve irányítási rendszert működtetnek és azt tanúsítják. Az év utolsó díjátadása a Wanapack Kft. telephelyén történt. A Wanapack Kft....
2022. augusztus 29.
A CERT Tanúsító Zrt. 2017. augusztus 24. óta látja el feladatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási eljárásának, illetve az ide vonatkozó szabványoknak megfelelően. Az elmúlt 5 évben a felügyeleti eljárások eredményeként sikeresen fenntartottuk akkreditált státuszunkat. Az utolsó felügyeleti eljáráson illetve a napokban lezajlott okirat...
2021. augusztus 27.
A CERT Tanúsító Zrt. Tanúsító Bizottsága 2021 évtől új díjat kíván kiadni jubileumi oklevél formájában. A díj 10, 15 és 20 év tanúsított irányítási rendszer működtetése alapján kerül odaítélésre. 2021 évben előreláthatólag 2 db 20 éves, 10 db 15 éves és 4 db 10 éves okirat kerül kiadásra. 3 oklevél átadása történt meg eddig. A CERT Tanúsító Zrt....
2020. március 18.
A Kormány - 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet – rendelete kapcsán kihirdetésre került vészhelyzeti eljárásának megfelelően a CERT Tanúsító Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tanúsítási, felügyeleti, okirat megújító, rendkívüli eljárások kapcsán részben módosított eljárás rendet kíván alkalmazni. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 1/2020 állásfoglalása...
2020. február 27.
Hosszú munkakapcsolatunkra tekintettel nagy örömünkre szolgál, hogy 2020. február 27.-én ünnepélyes keretek között átadhattuk a Z Elektronika Kft. részére a kibővített telephelyhez is kapcsolódó, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működését tanúsító okiratunkat. A tanúsítványt Horváth Rózsa Projektigazgató...
2020. február 19.
A CERT Tanúsító Zrt. vezetősége 2017-ben döntött az irodafejlesztésről. Az elmúlt években több lehetőséget megvizsgálva arra jutottunk, hogy a megnövekedett megrendelői igényeket kiszolgálva, az oktatási rendszerünket saját oktató teremmel, növekvő létszámunkat további irodák kialakításával kell fejlesztenünk. Ennek a döntésnek megfelelően...
2019. október 18.
Immáron harmadik alkalommal – 2019. október 16.-án – került átadásra ünnepélyes keretek között a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Farkas Ferenc ösztöndíj. Tisztelegve Professzor Úr munkássága előtt, 2016-ban - civil kezdeményezésre - ösztöndíj került létrehozásra, melynek célja a tehetséges, kiemelkedő tanulmányi és szakmai-...
2019. május 29.
Nagy örömünkre szolgált, hogy 2019. május 21.-én, ünnepélyesen átnyújthattuk a Véméndi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működését tanúsító okiratunkat. Köszönet illeti az irányítási rendszer kiépítésében, működtetésében résztvevő kollégákat....
2019. május 22.
A CERT Tanúsító Zrt. továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szervezet pártatlanságának és függetlenségének fenntartására. E célból 2017 márciusában létrehozta Szakmai Felügyelő Testületét, melynek elsődleges célja a fent említett elvárásoknak való megfelelés. A Szakmai Felügyelő Testület éves ülést rendezett 2019. május 16.-án. Az ülésnek nemcsak...
2019. április 02.
A CERT Tanúsító Zrt. 2019. március 29.-én a Pécsi Tudásközpontban vezető auditorai, auditor jelöltjei számára egész napos képzést szervezett. A képzésen 12 fő vezető auditor és auditor jelölt kolléga vett részt. A rendezvényen előadást tartott Dr. Kovács Tímea a szervezet minőségirányítási igazgatója, integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos...
2019. február 18.
Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Kollégák! Megrendülten és mély fájdalommal tesszük közzé, hogy kolléganőnk Juhász Judit a CERT Tanúsító Zrt. Auditcsoport vezetője, szeretett kollégánk, barátunk hosszan tartó betegségével szemben feladta a harcot. Akik ismerték, akik dolgoztak vele, tudják, hogy egy nagyszerű emberrel, egy kiváló kollégával, egy...
2018. november 13.
A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) globális kezdeményezésének köszönhetően a jövőben on-line kereshetővé válik az egyes tanúsító szervezetek által kiadott tanúsítványok státusza és érvényessége. A lehetőségnek köszönhetően az akkreditált státuszú tanúsítványok értéke és piaci érvényesíthetősége tovább nő, ezért még inkább érdemes lesz...
2018. október 19.
Fontosnak tartjuk, hogy tanúsítási szolgáltatásainkat a legmagasabb szakmai követelmények szerint végezzük, ezért vállaltuk az akkreditált formában történő működést és az ehhez szükséges feltételek megteremtését. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. október 11-ei keltezésű határozata alapján a CERT Tanúsító Zrt. fenntartotta jogosultságát az MSZ EN...
2018. október 08.
A CERT Tanúsító Zrt. 2018. október 03-05. között tartott auditori képzést a megújult ISO 19011:2018 szabvány és a minőség- (MSZ EN ISO 9001:2015) és környezetközpontú irányítási rendszerszabvány (MSZ EN ISO 14001:2015) követelményeihez kapcsolódóan, amelyet ez évben az audit folyamatának coaching-szemléletű megközelítésével és a megváltozott...
2018. szeptember 20.
A CERT Tanúsító Zrt. 2018. október 03-05. között belső auditori képzést szervez, amelyen a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezhetnek a résztvevők az auditálási technikákkal és a vonatkozó követelményekkel kapcsolatban. Képzésünk keretében az auditálás megújuló – az újonnan megjelent ISO 19011:2018 szabványon alapuló - követelményei...
2018. szeptember 10.
A CERT Tanúsító Zrt. csapata 2018. szeptember 08-án az Enyezd utcai 2. számú óvodában végzett önkéntes munkát. A projekt keretében elöregedett kültéri játékokat bontottunk, árnyékolót festettünk és befejeztük az óvoda kerti tavát is, amely a későbbiekben az óvodások környezeti nevelését fogja szolgálni a Zöld óvodaként is funkcionáló intézményben...
2018. szeptember 04.
A CERT Tanúsító Zrt. a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben törekszik hozzájárulni a helyi közösségek fejlődéséhez. Az idén – a tavalyi évhez hasonlóan – a kültéri játékeszközökhöz kapcsolódóan kertrendezési és kisebb kerti illetve barkácsolási tevékenységet vállaltunk szervezetünkkel a pécsi Enyezd utcai 2. számú óvodában....
2018. augusztus 17.
A CERT Tanúsító Zrt. számára kiemelten fontos, hogy tanúsítási tevékenységét a legmagasabb szintű követelménynek is megfelelve, szakmai alázattal és igényességgel végezze. Az akkreditált státusz minden, tanúsítási tevékenységet végző szervezet számára nagy jelentőségű, hiszen ez annak hivatalos elismerése, hogy a szervezet és az alkalmazásában...
2018. augusztus 09.
A CERT Tanúsító Zrt. a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben törekszik hozzájárulni a helyi közösségek fejlődéséhez. A tavalyi évben a pécsi Enyezd utcai 2. számú óvoda kültéri játékaihoz kapcsolódóan megvalósított önkéntes projektünket idén szeptemberben tovább folytatnánk, amelybe szeretnénk bevonni tanúsított partnereinket is. A...
2018. július 05.
A CERT Tanúsító Zrt. számára kiemelten fontos, hogy tevékenységét a társadalmi felelősségvállalás jegyében végezze. Szervezetünk ezért különösen büszke azokra az alkalmakra, amikor munkatársaink e küldetés jegyében eljárva hozzájárulhatnak a társadalom és a tudományos-szakmai élet fejlődéséhez. Kollégánk, dr. Hohmann Balázs 2018. június 15-én,...
2018. június 04.
A CERT Tanúsító Zrt. egyik stratégiai célja, hogy a szervezet vezetői és a megbízásában illetve alkalmazásában álló személyzet tagjai folyamatos önképzésével hozzájáruljanak az általa végzett tevékenységek folyamatosan magas szinten történő ellátásához. Fontosnak találjuk, hogy kollégáink a megfelelőség-értékelési tevékenység során a...
2018. április 24.
Kollégánk, Lukács Zoltán 2018. április 24-én tartott előadást – társelőadójával, Tér Kornéliával - a coaching módszer alapvetéseiről és a módszerrel kapcsolatos készségek mindennapok során történő hasznosíthatóságáról a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar vezetés és szervezés mesterszakos hallgatóinak. A hallgatók körében nagy sikerű...
2018. április 20.
2016-ban alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárásban a 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletét, amely hamarosan, 2018....
2018. március 21.
A CERT Tanúsító Zrt. számára különösen fontos, hogy nemzetközi kapcsolatain illetve következetesen végzett tanúsítási és oktatási tevékenységén keresztül elősegíthesse a Közép-kelet-európai régió gazdaságának fejlődését. Ügyfelünk, a KRIVAJA D.O.O. meghívására kollégáink részt vettek Szerbia első digitális farmjának megnyitóján, amelyet a szerb...
2018. március 20.
Hosszas előkészítő munka után, 2018 januárjában elfogadta a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az ISO 45001:2018 szabvány végleges szövegtervezetét. A szabvány kiadása végül 2018. március 12-én valósult meg, ennek megfelelően a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel rendelkező, tanúsított szervezeteknek ettől az...
2018. február 02.
Hosszú előkészítő munka után, 2018 januárjában elfogadta a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) az ISO 45001:2018 szabvány végleges szövegtervezetét. A szabvány kiadását 2018 márciusára tervezi a szervezet. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel rendelkező, tanúsított szervezeteknek a szabvány kiadásától számított 3 év...
2017. december 20.
A CERT Tanúsító Zrt. számára számos új együttműködési lehetőséget, partneri kapcsolatot és sikert hozott a 2017. év. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves Partnerünknek, hogy közreműködött ezekben és kívánunk a CERT minden munkatársa és auditora nevében boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!    
2017. november 02.
Hosszabb átmeneti időszak után, 2018. január 1-jével lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait meghatározó 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (röviden: Ákr.). A hatósági eljárások kiterjedtsége révén a jogszabály érinti a társadalom, így a gazdálkodó szervezetek legnagyobb részét is. A korábbi...
2017. október 05.
Dr. Farkas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora, a Kar korábbi általános és stratégiai rektor-helyettese, dékánja, dékán-helyettese, a menedzsment tudományok nemzetközi és hazai szinten is kiemelten elismert képviselője 2016. szeptember 27.-én hunyt el. Hihetetlen szellemi alkotókészsége, széles körű gyakorlati...
2017. szeptember 28.
A CERT Tanúsító Zrt. számára kiemelten fontos, hogy tanúsítási tevékenységét a legmagasabb szintű követelménynek is megfelelve, szakmai alázattal és igényességgel végezze. Az akkreditált státusz minden, tanúsítási tevékenységet végző szervezet számára nagy jelentőségű, hiszen ez annak hivatalos elismerése, hogy a szervezet és az alkalmazásában...
2017. szeptember 25.
A CERT Tanúsító Zrt. 2017. szeptember 20-22. között tartott auditori képzést az MSZ EN ISO 19011:2012 és a megújult minőség- (MSZ EN ISO 9001:2015) és környezetközpontú irányítási rendszerszabvány (MSZ EN ISO 14001:2015) követelményeihez kapcsolódóan. Köszönjük a kollégák aktív részvételét, értékes kérdéseit, melyek számunkra is nagy segítséget...
2017. szeptember 14.
A CERT Tanúsító Zrt. kiemelt célként tekint tanúsítási tevékenységének megvalósítása mellett a társadalmi felelősségvállalásra, melyen keresztül hozzájárulhat a társadalom és a helyi közösségek előbbre jutásához. Idén a CERT Tanúsító Zrt. vállalta a pécsi Enyezd utcai 2. számú óvoda kültéri játékainak festését. Reméljük, hogy a játékok...
2017. augusztus 10.
A CERT Tanúsító Zrt. 2017 szeptemberében auditori képzést szervez, amelyen a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezhetnek a résztvevők az irányítási rendszerekkel és a vonatkozó követelményekkel kapcsolatban. A képzésről bővebben az alábbi linken olvashat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarán oldalán megjelent cikkben illetve a...
2017. július 17.
A képzés célja belső auditorok képzése, akik a képzés sikeres elvégzését követően képessé válnak az irányítási rendszerek belső auditjára az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány követelményei szerint. A képzés feldolgozza az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok új követelményeit. A képzést ajánljuk minden olyan szervezet...
2017. július 14.
A folyamatosan változó jogszabályi környezet rendszeresen próba elé állítja a gazdálkodó szervezeteket. A jogszabályi megfelelőség elérése és fenntartása azonban az irányítási rendszereket működtető szervezetek számára tevékenységük alappillérjévé kell, hogy váljon, mely a tanúsított státuszuk fenntartásának is egyik alapfeltétele. A CERT Tanúsító...
2017. június 13.
Szervezetünk örömmel fogadta a meghívást tanúsított partnerünk, a Marley Magyarország Zrt. által szervezett Juniális rendezvényre. Jó érzéssel osztozunk a Marley Magyarország Zrt. filozófiájában, mely szerint a jókedv, a motiváció és a csapatmunka fejlesztése szerves részét képezi egy szervezet sikeres működésének. Ez úton is nagy szeretettel...
2017. június 09.
Szervezetünk 2017. májusában folytatta le a Bajai Véndió Étterem minőségirányítási rendszerének tanúsítási eljárását. A bajai szervezet szakmai innovációra törekvő, elkötelezett munkatársai az elmúlt időszakban rendkívül nagy munkát fektetettek az irányítási rendszer bevezetésébe és a tanúsításra való felkészítésbe. A befektetett időt és energiát...
2017. május 08.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködés jegyében 5 részes cikksorozatot jelentetünk meg a Kamara által szerkesztett Dél-Dunántúli Gazdaság lapszámaiban, melyben a minőségirányítás aktuális, a piaci szereplők széles körét érintő témákat dolgozunk fel. Sorozatunk ötödik, záró része a megújult minőségirányítási...
2017. április 26.
  A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködés jegyében 5 részes cikksorozatot jelentetünk meg a Kamara által szerkesztett Dél-Dunántúli Gazdaság lapszámaiban, melyben a minőségirányítás aktuális, a piaci szereplők széles körét érintő témákat dolgozunk fel. Sorozatunk negyedik része a megújult minőségirányítási rendszerszabvány...
2017. április 18.
Szervezetünk 2017. április 13-án szabványosítással, minőségirányítási követelményekkel és jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatos képzést tartott vajdasági résztvevők jelenlétével. Munkatársaink az idén 70 éves Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) tiszteletére külön előadásrészt szenteltek a szabványok nemzetközi szintű megalkotásáért és...
2017. április 12.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Partnerünkek!
2017. április 12.
  Szervezetünk kiemelt fontosságú célja, hogy a rá vonatkozó követelmények keretei között segítse a minőségirányítással kapcsolatos gondolkodás széleskörű elterjedését hazánkban és a határokon túl is, s szakmai tapasztalataival hozzájáruljon a gazdaság előbbre jutásához. Lukács Zoltán, Vezérigazgatónk előadóként részt vett a 2017. április 6-án...
2017. március 28.
Társaságunk a rá vonatkozó követelmények magas szintű teljesítése érdekében különös figyelmet fordít pártatlanságának és függetlenségének megőrzésére és folyamatos fenntartására, annak érdekében, hogy tanúsítási tevékenységét megkülönböztetés nélkül, minden tanúsított ügyféllel szemben azonos feltételek mellett folytathassa le. E célból olyan...
Cimke:
2017. március 09.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködés jegyében 5 részes cikksorozatot jelentetünk meg a Kamara által szerkesztett Dél-Dunántúli Gazdaság lapszámaiban, melyben a minőségirányítás aktuális, a piaci szereplők széles körét érintő témákat dolgozunk fel. Sorozatunk harmadik része a megújult minőségirányítási rendszerszabvány,...
2017. március 02.
Szervezetünk számára kiemelten fontos partnereink visszacsatolása tanúsítási tevékenységükkel kapcsolatban. A visszajelzések segítik munkánkat a folyamatos innováció és fejlődés útján, éppen ezért a megbízói elégedettség vizsgálatába igyekeztünk minden, Társaságunk által tanúsított szervezetet bevonni. A 2016-os évre vonatkozó vevői...
2017. február 08.
Szervezetünk számára kiemelten fontos, hogy szakmai tevékenységünkkel, társadalmi felelősségvállalásunk keresztül hozzájáruljunk a magyar gazdaság fellendüléséhez – ebben a célkitűzésünkben hangsúlyos szerepet játszanak azok a szervezeti tagságaink, amellyel hozzájárulhatunk ismereteink átadásával egy tudásalapú társadalom kialakításához. 2016...
2017. január 26.
A HONSA Alkatrész Kereskedelmi Kft. mára Baranya egyik legnagyobb foglalkoztató szervezeteként, 500 fő feletti dolgozói állománnyal, közel 15 ezer négyzetméteres üzemterületen végzi tevékenységét az autóipari könnyűszerkezetes elemek gyártásának területén. Munkatársaink a szervezet belső auditját végezték el az MSZ ISO/TS 16949:2010 szabvány és a...
2016. december 20.
Kedves Partnereink!   ​Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a CERT Tanúsító Zrt. csapata!  
2016. december 19.
Szervezetünk számára kiemelten fontos, hogy szakmai tevékenységünkkel, társadalmi felelősségvállalásunk keresztül hozzájáruljunk a magyar gazdaság fellendüléséhez – ebben a célkitűzésünkben hangsúlyos szerepet játszanak azok a szervezeti tagságaink, amellyel hozzájárulhatunk ismereteink átadásával egy tudásalapú társadalom kialakításához. 2016...
2016. november 16.
Szervezetünk kiemelt fontosságú célja, hogy a rá vonatkozó követelmények keretei között segítse a minőségügyi gondolkodás széleskörű elterjedését, és szakmai tapasztalataival hozzájáruljon a hazai gazdaság előbbrejutásához. Hohmann Balázs, minőségirányítási igazgatónk felkért előadóként vett részt 2016. október 20-án a Papír- és Nyomdaipari...
2016. október 26.
Az irányítási rendszerek területén az utóbbi időben több szabvány is módosításra került, illetve fog kerülni – így például az ISO 9001 vagy 14001, illetve a közeljövőben az OHSAS 18001. A rendes felülvizsgálatok keretében kibontakozó újításokra elsősorban a korszerűsítés és az irányítási rendszerek integrálhatóságának céljából volt szükség. A...
2016. október 10.
Az elmúlt időszakban számos változás történt a munkavédelmi szabályozás terén, amelyek érzékenyen érinthetik az egyes munkáltatókat és belső szabályozási megoldásaikat is. Összeállításunk a legfontosabb változásokra kívánja felhívni a figyelmet.   A 2016. évi LXXIX. törvény számos változtatást léptetett érvénybe, amelyek a foglalkoztatással...
2016. szeptember 08.
Képzés időpontja: 2017 második fele. Képzés célja: Az MSZ EN ISO 19011:2012-es szabvány alapján, olyan belső auditorok képzése, akik a képzés sikeres elvégzését követően képessé válnak az irányítási rendszerek belső felülvizsgálatára, fejlesztésére. A képzés feldolgozza az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokat. Képzési...
2016. augusztus 17.
A folyamatos fejlődés és innováció nemcsak az irányítási rendszerek területén, hanem az üzleti élet számos folyamatában kiemelt prioritást élvez – nem meglepően. Egy szervezet fejlődőképessége és a ténylegesen realizált fejlődési pálya mára a gazdálkodó szervezetek értékének egyik, ha nem a legfontosabb jellemzőjévé vált. A fejlődés és fejlesztés...
2016. augusztus 04.
A minőségirányításra vonatkozó ISO 9001, és a környezetirányítási rendszerek tekintetében irányadó ISO 14001 szabvány közelmúltban végbement rendes felülvizsgálatának egyik fő célkitűzése volt, hogy a szabványok egységesebbé váljanak a kockázatok azonosítása, értékelése és kezelése tekintetében. Miközben a környezetirányítási rendszerek...
2016. július 08.
2016. augusztus 1-jétől számos új szabály lép életbe az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerrel (EKÁER) kapcsolatban. A jogszabályi követelmények módosulásával a rendszerbe való bejelentési kötelezettség ki fog terjedni olyan fuvarozással kapcsolatos tevékenységekre is, amelyek korábban nem tartoztak e körbe, emiatt számos piaci...
2016. június 23.
2016. június 6-án került kihirdetésre a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló jogszabály, amely egy 1981. évi rendeletet vált a terület szabályozásában. Az új norma július 1-jével hatályba lép, s számos új, garanciális elemet tartalmaz, amely hozzájárulhat a közúti fuvarozást végző személyek, szervezetek és szerződő partnereik...
2016. június 16.
A Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) az IEC JTC 1/SC 27 technikai bizottság általi elfogadás után 2015. októberében bocsátotta ki a megújult, információbiztonság irányítási rendszerek auditjára és tanúsítására vonatkozó szabványt. Hamarosan a szabvány magyar nyelvű változata is elérhetővé válik. Az egyes irányítási rendszerek konkrét...
2016. június 10.
Hohmann Balázs, szervezetünk minőségirányítási igazgatója, 2016. május 27-én felkért előadóként részt vett a GASI (Global Awareness Society International) nemzetközi szervezet évente megrendezésre kerülő, Budapesten tartott tudományos konferenciáján. A CERT Tanúsító Zrt. számára kiemelten fontos, hogy tevékenységét a társadalmi felelősségvállalás...
2016. május 26.
2016. április 26-án fogadta el az Országgyűlés a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényt, mely a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendeletet váltja....
2016. május 05.
2016. május 5-ével kerül bevezetésre a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet, mely minden munkáltató, de különösen az ipari szektor szereplői számára hozhat fontos változásokat. Az alábbiakban összegyűjtöttük ezeknek a változásoknak a legfontosabb pontjait...
2016. április 21.
A minőségirányításra vonatkozó ISO 9001 szabvány közelmúltban végbement rendes felülvizsgálatának egyik fő célkitűzése volt, hogy a szabványt bevezető és alkalmazó szervezetek hatékonyabban tudjanak reagálni a szervezetet érő változásokra. A szervezet környezete – s így a szervezet tevékenységéből következő kockázatok és kitörési lehetőségek...
2016. április 07.
Az irányítási rendszerek kulcsfontosságú eleme a dokumentációs rendszer, mely egyszerre tartalmazza a szervezet legfontosabb adatait, és jelent bizonyítékot a megfelelőség értékelése során. A megújuló minőségirányítási szabvány (MSZ EN ISO 9001:2015) jelentősen módosít a szabvány korábbi változatának követelményein, s egy sokkal rugalmasabb, az...
2016. március 30.
A CERT Tanúsító Zrt. számára kiemelt fontosságú, hogy magas szinten képzett és tapasztalt szakemberekkel biztosítsa tevékenysége színvonalát. Kollégáink számos üzleti, szakmai és tudományos eredményt érték el az utóbbi években – sikereik közös értékek, hiszen e sokrétű tapasztalatoknak köszönhetően az Önök vállalkozása is biztonságban tudhatja...
2016. március 24.
A gazdálkodó szervezetek életében egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek rendszere, melynek egyik eleme a rendszeres adatszolgáltatás a szervezet tevékenységének környezeti hatásairól. Különösen igaz ez a környezetirányítási rendszereket bevezetett szervezetek tekintetében, ahol a környezet megőrzése...
2016. március 16.
A környezetirányítási rendszerek alapvető szabványi követelményeit meghatározó ISO 14001:2004 szabvány legújabb verziója 2015 szeptemberében elfogadásra került az ISO TC/176/SC2 bizottsága által, majd november 1-jétől Magyarországon is publikálták az MSZ EN ISO 14001 szabvány 2015. évi verzióját. Az ISO 9001:2015 szabványhoz hasonlóan ez esetben...
2016. március 10.
A 2015. szeptemberében nemzetközileg kiadott új szabvány november 1-jén Magyarországon is publikálásra került. A korábbi szabvány követelményeire tanúsított szervezeteknek a megjelenéstől számítva 3 év áll rendelkezésre az átállásra, így ez egyelőre nem befolyásolja a tanúsítással kapcsolatos teendőket. 2017. szeptember 15-étől kezdve viszont már...
Cimke:
up