ISO 45001:2018 - Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (MEBIR)

MSZ 45001:2018
Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (MEBIR)
Zahtevi

On definiše zahteve sistema za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu kako bi poboljšao sistem organizacije rada i upravljanja rizicima.

Faktori koji mogu uticati na sigurnost i zdravlje radnika. Nesreće se mogu sprečiti! Osigurati dizajn, kontrolu i održavanje uslova koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost.

Iskoristite svoje poslovanje sa sertifikovanim MEBIR sistemom, jer je sada konkurentna transparentnosti bezbednosti na radu i pravne sigurnosti u radu!

ZAŠTO JE SISTEM VAŽAN ZA VAS I ZA VAŠU ORGANIJZACIJU?

  • Može smanjiti rizik sigurnosti na radu i mogućnost incidenata radnih nesreća.
  • Povećajte zadovoljstvo vaših radnika
  • To može poboljšati percepciju od strane trećih lica.

Zatražite našu ponudu!
Vaš zahtev će biti obrađen u roku od jednog radnog dana!

up