Kontakt

Kontakt

 

Zoltan Lukač

Zoltan Lukač
zoltan.lukacs@certtanusito.hu
Glavni izvršni direktor

Podrška za:
Upravljanje ugovorom,
Prijave nadzora

 

Roša Horvath
rozsa.horvath@certtanusito.hu
Projekt menadžer

Podrška za:
Planiranje revizije,
Sprovođenje revizije,
Odgovarajuće vreme,
Izdavanje i promenu instumenta,
Suspenziju, opoziv, fakturisanje dokumenata.

Dr. Timea Kovač
timea.kovac@certtanusito.hu
Menadžer za uprevljanje kvalitetom

Podrška za:
Rukovođenje sistemom upravljanja CERT a.d.,
Povratak klijenta,
Prijavu nadzora,
Selekciju nadzora

 

Zoltan Lukač

Zoltan Lukač
zoltan.lukacs@certtanusito.hu
Glavni izvršni direktor

Podrška za:
Upravljanje ugovorom,
Prijave nadzora

Dr. Timea Kovač
timea.kovac@certtanusito.hu
Menadžer za uprevljanje kvalitetom

Podrška za:
Rukovođenje sistemom upravljanja CERT a.d.,
Povratak klijenta,
Prijavu nadzora,
Selekciju nadzora

Roša Horvath
rozsa.horvath@certtanusito.hu
Projekt menadžer

Podrška za:
Planiranje revizije,
Sprovođenje revizije,
Odgovarajuće vreme,
Izdavanje i promenu instumenta,
Suspenziju, opoziv, fakturisanje dokumenata.

Adresa: 7626 Pečuh, Major u.4.
Telefon/Fax: +3672 788 426
E-mail: info@certtanusito.hu

Facebook: www.facebook.com/certtanusito
Twitter: www.twitter.com/CertZrt
Prijava za bilten!

Radno vreme:

  • Ponedeljak – Četvrtak: 9.00 – 15.00 č
  • Petak: 9.00 – 13.00 č

up