Mađarska knjiga hrane - (HACCP)

Mađarska knjiga hrane
(HACCP)

Sertifikacija nije potrebna, sertifikacija se vrši na zahtev kupca!
Najosnovniji zahtev za kvalitet hrane je da njihova potrošnja ne izaziva neželjene efekte. Upotreba sistema podrazumeva konzistentnu konzumaciju prehrambenih proizvoda sa stanovišta javnog zdravstva.

U javnom ugostiteljstvu, ugostiteljstvu slatkiša i prehrambenim proizvodima, proizvođači hrane, ugostitelji i ugostiteljski objekti treba da uspostavljaju, rade i revidiraju prema Mađarskoj knjizi hrane (HACCP).

Smanjite rizike prevencijom!

ZAŠTO JE SISTEM VAŽAN ZA VAS I ZA VAŠU ORGANIJZACIJU?

  • On pokazuje stalnu kontrolu procesa proizvodnje hrane.
  • Povećava poverenje u svoje proizvode / usluge.

HACCP sistem mora biti izgrađen, implementiran i vođen od strane svih distributera hrane i ugostiteljskih objekata.

Zatražite našu ponudu!
Vaš zahtev će biti obrađen u roku od jednog radnog dana!

up