Fejlesztések szerepe a minőségirányítás területén

A folyamatos fejlődés és innováció nemcsak az irányítási rendszerek területén, hanem az üzleti élet számos folyamatában kiemelt prioritást élvez – nem meglepően. Egy szervezet fejlődőképessége és a ténylegesen realizált fejlődési pálya mára a gazdálkodó szervezetek értékének egyik, ha nem a legfontosabb jellemzőjévé vált. A fejlődés és fejlesztés hozadékaként létrejövő eredmények részét képezik a szervezet termékeihez és szolgáltatásaihoz való hozzáadott értéknek, mely szintén a versenyképesség egyik fokmérője.

A fejlesztéseket az irányítási rendszereket alkalmazó szervezetek döntéseinek kiemelt fontosságú tárgykörének tekinthetjük, melyek az elkövetkező évtizedekben – a globális szinten is jól mérhető változások gyorsulása, mértékük növekedése okán még inkább nagyobb hangsúlyt kaphatnak a szervezet életében.

A minőségirányításra vonatkozó ISO 9001 szabvány már kezdetektől fogva figyelmet fordított a szervezetek ezirányú tevékenységére, és a PDCA-ciklus – melynek segítségével a szervezet vezetése a szervezetet egy folyamatosan emelkedő színvonalú működési pályán tarthatja - alapelvvé tételével kifejezte a minőségirányítási rendszerek fókuszpontjában álló vevői elégedettség mellett a folyamatos fejlődés és fejlesztés prioritását.

A nemzetközi és hazai szabvány közelmúltban végbement rendes felülvizsgálatának eredményeként e követelmény még inkább egyértelművé, kézzel foghatóvá vált. Az ISO 9001:2015 nemzetközi minőségirányítási szabvány alapelvei közé emelte a kockázatalapú gondolkodást, s ezzel együtt a lehetőségek azonosítását is, melyek a szervezet kitörési pontjainak azonosítására szolgálhatnak, s így át kell hatniuk az alkalmazó szervezet minden folyamatát, annak céljából, hogy a szervezet megfelelő időben és felkészültséggel észlelje a nyitva álló vagy elérhető lehetőségeket.

A szabvány ez esetben sem ad részletes követelményeket a fejlesztési lehetőségek azonosítására és kezelésük módjára, az erre vonatkozó stratégiai döntések tartalmát és módszertanát az alkalmazó szervezeteknek kell megalkotniuk, saját szervezeti és a szervezet környezetét jellemző adottságaik figyelembevételével.

Ha kérdése merült fel, keresse bizalommal kollégáinkat elérhetőségeiken!

up