Minőségirányítási igazgatónk részvétele a XVIII. FÓRUM A MINŐSÉGRŐL konferencián

Szervezetünk kiemelt fontosságú célja, hogy a rá vonatkozó követelmények keretei között segítse a minőségügyi gondolkodás széleskörű elterjedését, és szakmai tapasztalataival hozzájáruljon a hazai gazdaság előbbrejutásához.

Hohmann Balázs, minőségirányítási igazgatónk felkért előadóként vett részt 2016. október 20-án a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület által szervezett XVIII. FÓRUM A MINŐSÉGRŐL konferencián, Tiszaújvárosban.

A rendezvény címének – a Kockázat alapú megközelítés az új ISO 9001:2015 szabványban – megfelelően a konferencia előadói a megújuló minőségirányítási szabvány kockázatok kezelésével kapcsolatos követelményeire és ezek gyakorlati vonatkozásaira koncentráltak.

A témához igazodva, szervezetünk képviselője a "Kockázatkezelés szerepe a minőségirányítás terén" címmel tartott előadást. Az előadás kapcsán elemzésre kerültek a kockázatalapú gondolkodás minőségirányítási szabványba kerülésének indokai, amelyek már korábban is kimondva-kimondatlanul a szabvány alkalmazása során felmerültek, az új szabványverzió kapcsán azonban még inkább innovatív, a változásokra nyitott és azokat kezelni képes szervezeti működést alapozhatnak meg, ha azokat körültekintően alkalmazzák.

Szó esett a vezetők fokozott felelősségéről, mellyel nemcsak az üzletpolitika és a stratégiaalkotás során találkozhatunk, hanem igen komoly jogi követelményekkel is szembe kell nézniük napjaink döntéshozóinak. Az előadás során nagy hangsúly került a vezetők folyamatos önképzésének, nézőpontjuk, döntési módszereik folyamatos felülvizsgálatának fontosságára és a szervezet megújulásában betöltött szerepére. Az előadás rávilágított, hogy a kockázatok azonosítására és megfelelő kezelésére - hasonlóan a változások megfelelő kezeléséhez - a szervezeteknek nem problémaként, sokkal inkább a fejlődési lehetőségként kell tekinteniük.

Az előadás során kiderült, hogy aktív kölcsönhatás van a kockázatalapúság és a szabvány követelményeit eddig is befolyásoló alapelvek között.

A CERT Tanúsító Zrt. ezúton is köszöni a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek a szakmai együttműködést és a meghívást, illetve Balázsnak gratulálunk az előadásához és annak sikeréhez.